STAFF 

TONI

Director

JORDI

Tècnic fitness

JOSUÉ

Tècnic fitness

LAURA

Tècnic fitness

DONOVAN

Professor de Zumba

JOAN

Professor de Boxa

CARMEN

Manteniment

XAVI

Tècnic fitness

GASPAR

Cap de manteniment